“Actieve inbreng vereist van burgemeester Verbrugge”

Flor Orij (Groen!) stelt dat burgemeester Hendrik Verbrugge tijdens de gemeenteraadszitting citeerde uit een vertrouwelijk gesprek dat hij met hem had over de politieke crisis. Verbrugge zei dat hij nog niets heeft ondernomen omdat hij van Flor Orij (Groen!) de vraag had gekregen “de 4 partijen (Open VLD, KristalHelder, PAl en Groen!) tijd te geven tot einde maart, omdat ze de intentie hebben een nieuwe bestuursmeerderheid te vormen”.

BR />

“Enerzijds ben ik aangenaam verrast dat mijn tussenkomst zoveel invloed heeft op het functioneren van de burgemeester. Dat is alleszins nieuw voor mij”, merkt Orij fijntjes op. “Anderzijds ben ik verbaasd dat de burgemeester vertrouwelijke gesprekken in de openbaarheid brengt. Hoe dan ook, de essentie van mijn boodschap aan de burgemeester blijft wel overeind. De burgemeester bekleedt een sleutelpositie in de politieke crisis in Alken, zowel bij de totstandkoming als bij de afwikkeling ervan. Hij heeft een grote verantwoordelijkheid.”

“De burgemeester staat het best boven het partijpolitieke gewoel om een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame oplossing van de crisis. Noch CD&V-sp.a aan de ene kant, noch Open VLD, KristalHelder, PAl en Groen! aan de andere kant kunnen op dit ogenblik een kant op om te komen tot een democratische bestuursmeerderheid die een echt beleid voor Alken kan voeren.”

Blokken

“Nul maal nul is nul. Nul plus nul kan voor Alken toch 1 worden, want gezien de patsituatie zijn de twee ‘blokken’ gedoemd om samen te werken ten voordele van Alken en de Alkenaren. Net vanuit zijn ambt en functie moet de burgemeester daartoe een bijdrage leveren”, vindt Flor Orij.

“Open VLD, KristalHelder, PAl en Groen! kunnen niet bijdragen aan een nieuwe bestuursmeerderheid en aan een toekomstgericht beleid voor Alken - als ze dat al zouden willen - zolang de burgemeester, en CD&V en sp.a met hem, vasthouden aan hun (machts)posities en postjes. Daar gaat het om. Al de rest is mist spuien om de zwartepiet bij anderen te leggen en redenen zoeken om die grote verantwoordelijkheid niet te moeten nemen.”

Ivan VANDERMISSEN


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio