VVI niet te spreken over Kankerplan Onkelinx

Het wordt pas halverwege maart voorgesteld, maar nu al krijgt het Nationaal Kankerplan van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx kritiek. Het Verbond van Verzorgingsinstellingen (VVI) heeft het moeilijk met het "centralistisch model van het zorgaanbod" in het plan. Het VVI wil ook dat Onkelinx met haar handen van preventie blijft, aangezien dit geen federale maar een gemeenschapsmaterie is.

Belga

Eind januari kondigde Onkelinx aan dat ze werkt aan een Nationaal Kankerplan. Tot 10 maart houdt de minister een ontmoetingsronde met verschillende spelers uit de sector, zodat het plan nog voorgesteld kan worden voor de interim-regering haar taken beëindigt. "Dat grote overleg met de hele sector is er tot op heden niet geweest", zegt het VVI.

Het verbond is niet te vinden voor het "sterk centralistische model van zorgaanbod" dat Onkelinx voorbereidt. "Drie grote referentiecentra krijgen in het plan een erg sturende rol en opdracht", luidt het. "Het is echter belangrijk dat zorgprogramma's inzake kankerbehandeling vlot en algemeen toegankelijk zijn."

"Bij de diagnose en behandeling van de meest voorkomende kankers is de rol van medische equipes in alle ziekenhuizen en hun zorgprogramma's onvervangbaar: artsen-specialisten kennen hun patiënten, ze onderhouden goede contacten met de huisartsen, ze detecteren ziektebeelden en ze behandelen op kwaliteitsvolle wijze de meest voorkomende kankers. Als het nodig is, verwijzen ze hun patiënten door naar gespecialiseerde ziekenhuizen", zegt de VVI. "Netwerking tussen ziekenhuizen is hierbij zeer belangrijk, eerder dan centralisatie." De VVI is wel te vinden voor centralisatie als het gaat om weinig voorkomende kankers die een bijzondere expertise vergen.

Ander punt van ergernis voor de VVI is de aandacht van Onkelinx voor preventie. "Dit is een taak van de gemeenschappen en Vlaams minister Steven Vanackere heeft op dit domein al waardevolle initiatieven genomen", luidt het. Donderdag schreef De Standaard al dat ook CD&V niet tevreden is over het kankerplan waaraan Onkelinx werkt. "Het is officieel nog niet klaar, maar het zal hoe dan ook veel te centralistisch zijn, dat 'nationaal' kankerplan van Mevrouw Onkelinx", stelden kamerlid Luc Goutry en Vlaams parlementslid Cindy Franssen. "Het medicaliseert te veel, het heeft te weinig aandacht voor de verzorging. Het mikt vooral op grote ziekenhuizen. En het valoriseert de inspanningen van de deelstaten niet." Goutry en Franssen hebben een tegennota voorbereid.

Aangeboden door onze partners