" Waalse proefprojecten met supertrucks veilig en zonder nadelen"

De proefprojecten die er in Wallonië komen met de zogenaamde supertrucks zullen op duidelijk afgebakende parcours gehouden worden, zei Waals verkeersminister Michel Daerden (PS) maandag in de bevoegde commissie van het Waals parlement.

Belga

De projecten zullen volgens Daerden veilig zijn, niet voor een meerkost zorgen en de andere transportmodi niet benadelen. Een werkgroep heeft een tiental proeftrajecten vastgelegd in Wallonië. De proefprojecten zullen permanent omkaderd zijn, zodat de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd blijft, zei de minister. De chauffeurs van deze "ecocombi's" zullen over een speciale kwalificatie moeten beschikken en de supertrucks zullen geen gevaarlijke stoffen mogen vervoeren.

Wanneer de projecten er komen, is nog niet duidelijk. De federale regering moet eerst een wettelijk kader vastleggen. Minister Daerden verwacht dat de administratieve procedures meerdere maanden in beslag kunnen nemen.