Smogalarm: bedrijven in waarschuwingsfase - video

De Vlaamse milieu-inspectie heeft de meeste vervuilende bedrijven in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen gewaarschuwd om zich paraat te houden om maatregelen te nemen als de concentraties stikstofoxiden nog verder stijgen. Komt de concentratie boven de alarmdrempel moeten bedrijven hun verontreiniging beperken.

Sinds maandagochtend worden er bijzonder hoge concentraties stikstofoxiden gemeten in Vlaanderen. Dat was vanaf 6 uur het geval in de provincie Antwerpen, vanaf 7 uur in het Antwerpse havengebied en Vlaams-Brabant en vanaf 8 uur in de Gentse kanaalzone en vanaf 9 uur in Oost-Vlaanderen.

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving moeten de meeste luchtvervuilende bedrijven in deze gebieden zich paraat houden om eventuele maatregelen te nemen. "Deze fase wordt de waarschuwingsfase genoemd", aldus de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Stijgt de concentratie tot boven de alarmdrempel dan treedt de alarmfase in waarbij bedrijven verplichte maatregelen moeten nemen.

"Dan moeten bedrijven productie- en verbrandingsprocessen die verontreiniging veroorzaken tijdelijk beperken, uitstelbare activiteiten opschorten en opstarten van processen die extra emissie zouden meebrengen uitstellen. Daarnaast moeten ze tijdelijk overschakelen naar zwavelarme brandstof en, indien mogelijk, naar aardgas als brandstof", zo zegt de milieu-inspectie.

De zogenaamde "wintersmogbedrijven" zijn vooral elektriciteitscentrales, grote chemische bedrijven, raffinaderijen, de metaalindustrie en steenbakkerijen.

Belga

BR />

Smogalarm: snelheidsbeperking op snelwegen: