Structuurplan staat op Peltse website

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Overpelt is vanaf 21 februari en nog tot 22 mei onderworpen aan een openbaar onderzoek.

BR /> U kunt dan bezwaren en opmerkingen indienen met een aangetekende brief aan de commissie Ruimtelijke Ordening, Oude Markt 2 in 3900 Overpelt of tegen ontvangstbewijs afgeven aan de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis. In het gemeentehuis ligt het structuurplan ter inzage tijdens de normale openingsuren. Het ligt ook in de gemeentelijke bibliotheek, en het staat op www.overpelt.be

PaTh


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio