Erfgenamen en gemeente verkopen samen boerderij

Het Lummense gemeentebestuur en de erfgenamen van de onlangs overleden Vital Saenen hebben vrijdag een Linkhouts boerderijtje op een perceel van 46 are verkocht voor 141.000 euro. De waarde van het gebouw werd geschat op 55.000 euro. Die som gaat naar de erfgenamen. De rest, 86.000 euro, is voor de gemeente Lummen.

BR />

Ruim een eeuw geleden werd de woning gebouwd op gemeentegrond, aan de huidige Gorenbroekstraat 5, maar die akte was niet meer terug te vinden. “De gronden waren eigendom van de toenmalige gemeente Linkhout”, zegt burgemeester Luc Wouters. “Documenten of een schriftelijke overeenkomst van erfpacht of recht van opstal werden niet meer teruggevonden. Het boerderijtje werd bewoond door de onlangs overleden Vital Saenen, en zijn erfgenamen besloten het te verkopen. Juridisch gezien waren de gebouwen, die zich tegen de grens van Zelem-Halen bevinden, ook eigendom geworden van de gemeente Lummen, maar het bedrag verbonden aan het recht van opstal werd jaarlijks correct betaald. Daarom verklaarden de erfgenamen zich akkoord met het voorstel dat ze enkel de schattingswaarde van de gebouwen - 55.000 euro - kregen toegewezen.”

Zonevreemd

Alle gemeenteraadsleden hadden dat besluit ook goedgekeurd tijdens de zitting van 17 oktober 2007. “De meeropbrengst van de gebouwen en het perceel van 46 are was goed voor 86.000 euro, en die som gaat naar de gemeente Lummen. Het is de woning die de grond waarde geeft. Hoewel het om een zonevreemde woning gaat, mag de nieuwe eigenaar uit Zelem verbouwingswerken uitvoeren.”

Koen LUTS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio