Rusland fel tegen onafhankelijkheid, Veiligheidsraad verdeeld

De VN-Veiligheidsraad is eens te meer verdeeld over de kwestie-Kosovo. De westerse landen willen de Kosovaarse onafhankelijkheidsverklaring erkennen, maar Rusland is daar fel op tegen, zo is uit diplomatieke kring vernomen.

Belga

"De meningsverschillen die we al kennen, zijn fundamenteel ongewijzigd gebleven", aldus de ambassadeur van Panama, Ricardo Alberto Arias. Panama is de voorzitter van de Raad voor februari. De Veiligheidsraad was op vraag van Rusland in spoedberaad bijeengekomen.

"Geen enkel land heeft het verzoek van Rusland om de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo te annuleren, gesteund", aldus de Britse ambassadeur John Sawers.