"Onafhankelijkheid van Kosovo bedreigt wereldvrede"

Het Zuid-Aziatische eiland Sri Lanka, dat zelf al jaren strijdt tegen de separatistische tamilminderheid op het eiland, heeft zondag de Kosovaarse onafhankelijkheidsverklaring bestempeld als een "ernstig precedent" dat "de wereldvrede kan bedreigen".

Belga

In een communiqué van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gepubliceerd kort na de "historische" gebeurtenis in Pristina, wordt er voorts op gewezen dat "de daad van Kosovo een schending van het VN-Charter is dat de soevereiniteit en integriteit van de lidstaten garandeert".