Maandag en dinsdag slechts 90 km/u op autosnelwegen

De komende dagen wordt in ons land een periode met verhoogde luchtverontreiniging verwacht. Maandag en dinsdag wordt de snelheid op de Vlaamse autosnelwegen dan ook beperkt.

pirombouts

Op basis van de voorspellingsmodellen verwacht de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) dat maandag en dinsdag op verschillende plaatsen de concentraties fijn stof hoger zullen zijn dan 70 microgram fijn stof per kubieke meter. Daardoor geldt in Vlaanderen voor maandag en dinsdag een snelheidsbeperking tot 90 km per uur op een aantal snel- en ringwegen.

Door de lage windsnelheden en een temperatuursinversie blijft de luchtverontreiniging hangen. Naast verhoogde concentraties van onder meer stikstofoxiden, koolstofmonoxide en benzeen betreft het vooral fijne stofdeeltjes, zo stelt IRCEL zondag in een mededeling. Stoffen die net zoals ozon in de zomer gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. IRCEL verwacht dat maandag en dinsdag de alarmdrempel van 70 microgram fijn stof per kubieke meter op verschillende plaatsen in het land - bijna overal in Vlaanderen - zal overschreden worden. Daarom worden een aantal maatregelen van kracht.

In Vlaanderen geldt vanaf maandag een snelheidsbeperking tot 90 km/u op een aantal snel- en ringwegen. In Brussel zullen extra snelheidscontroles gehouden worden. In Wallonië geldt een aanbevolen snelheid van 90 km/u op snelwegen.