“Mathieu en Bertha waren voorlopers van TV Publiek”

Het filmarchief van Mathieu Molemans en zijn echtgenote Bertha Weevers is gedigitaliseerd. Het bestaat uit 205 opnames, in totaal 12.000 minuten filmmateriaal of 199 uur bewegende beelden van de jaren zeventig tot eind jaren negentig van de vorige eeuw.

BR />

“Het dorpsleven, evenementen en bijzondere gebeurtenissen blijven bewaard voor het nageslacht dankzij Lieske Weevers, de zus van Bertha, die dit uniek beeldmateriaal aan de gemeente schonk”, zegt de Meeuwense schepen Henri Hoogmartens.

In Hollywood krijgen filmmakers voor hun levenswerk een Oscar. In Meeuwen-Gruitrode kennen ze deze traditie niet. Maar als ze er ooit over denken een prijs uit te reiken aan een amateurfilmer dan maken Mathieu Molemans en zijn assistente-echtgenote Bertha Weevers, wel een kans. De reden is simpel. Mathieu en Bertha, kleine middenstanders die een schoenwinkel runden, filmden in hun vrije tijd tal van evenementen en bijzondere gebeurtenissen in de eigen gemeente en daarbuiten.

“Het bewegende beeld intrigeerde Thieu, en hij investeerde in nieuwe en professionele filmapparatuur. Samen met de andere leden van filmclub Blitz filmden ze het dagdagelijkse leven in onze landelijke dorpen. Ze waren ongewild de voorlopers van de cameramensen van het huidige TV Publiek“, meent Jos Peeters van cc Gruitrode.

Uniek tijdsdocument

Mathieu en Bertha waren hun tijd dus ver vooruit. “Hun cultuur-historisch archief geeft een idee van hoe Meeuwen-Gruitrode en de omliggende dorpen er dertig jaar geleden uitzagen. Hoe de mensen toen woonden, leefden en werkten en hoe ze feest vierden. Bekende dorpsfiguren werden onbewust voor het nageslacht vastgelegd. Kortom, ze creëerden zonder het te beseffen een uniek tijdsdocument”, zegt schepen Henri Hoogmartens. Het filmarchief is nu in de bibliotheek beschikbaar voor iedere Meeuwen-Gruitrodenaar.

Voormalig schepen Lydia Jacobs zette na het overlijden van Thieu en Bertha het dossier op de rails. Jos Peeters van cc Gruitrode zorgde samen met het team van Thieu Engelen voor de realisatie. “Onder meer de gemeenteraadsverkiezingen, de Ronde van Limburg en het eeuwfeest van de fanfare De Heibloem kan je bekijken. Er is ruim aandacht voor 350 jaar Rampsalighe Sint Niklaasdagh. Ook de Royse kerstezel, die voor het gemeentehuis van Meeuwen kwam protesteren tegen de fusie, heeft zijn plaats in dit archief.”

Alles is op dvd overgezet en De Reengenoten zorgden voor een beschrijving van alle filmpjes. De eerste 25 filmpjes kunnen in de bieb uitgeleend worden. Het project kostte 10.000 euro.

Roger DREESEN

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio