Openbaar vervoer in Brussel voldoet niet aan eisen jonge ouders

De infrastructuur van het openbaar vervoer in Brussel beantwoordt slecht aan de eisen van jonge ouders. Mensen die vroeger vaak een bus, tram of metro namen, doen dat om verschillende redenen niet meer wanneer er kinderen zijn. Dat is een van de conclusies van een sociologische studie die maandag wordt gepubliceerd in het elektronische tijdschrift Brussels Studies.

Belga

"Hoewel het gebruik van het openbaar vervoer in Brussel sterk is toegenomen - de MIVB telde in 2007 zo'n 60 pct meer reizigers dan in 2000 - blijft dit nog onvoldoende en moeten nieuwe doelgroepen worden aangesproken", klinkt het.

Sociologen Bertrand Montulet en Michel Hubert vroegen personen met kinderen jonger dan twaalf jaar onder meer naar hun tijdsindeling. Volgens de wetenschappers komt de huidige situatie te weinig tegemoet aan de verplichtingen van jonge ouders "die zeer veel belang hechten aan tijdsbeheer".

Deze mensen zijn vaak gestresseerd, gehaast en ongerust, aldus de studie. Daarom stellen de auteurs voor om het openbaar vervoer een humaner karakter te geven "in plaats van van hen steeds meer technische vaardigheden te verwachten om de vervlechting van de netwerken te beheersen".

De auteurs doen enkele concrete voorstellen om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. "Men zou inspiratie kunnen opdoen bij wat reeds voor automobilisten werd gedaan, zoals lokalen om baby's en peuters te verschonen en speciale winkels zoals langs de autosnelwegen. Zo zou men in belangrijke metrostations of op het perron van de belangrijkste 'doorgangstations' ook dergelijke bijzondere diensten kunnen aanbieden", luidt het.

Een ander voorstel is om in de belangrijkste stations bagagedepots in te richten. "De reizigers kunnen er dan tijdelijk hun boodschappen en bagage achterlaten terwijl ze bijvoorbeeld een administratieve verplichting nakomen of even pauze nemen. Het comfort en het onthaal aan de haltes, vooral voor ouders met kinderen, moet voor de onderzoekers ook beter.

"Het moet mogelijk zijn om voor kinderen het openbaar meer tot een feest te maken", luidt het. De studie "Zich met kinderen verplaatsen in Brussel? - Een sociologische studie over de tijdsbeleving en het gebruik van de transportmodi" is maandag te lezen op www.brusselsstudies.be. De studie staat maandag ook gedeeltelijk in een aantal Franstalige kranten.