Archeologisch reglement in Bilzen en Riemst

Bilzen en Riemst zijn voortrekkers op het vlak van archeologie. Beide gemeenten werkten een reglement uit over de financiering van archeologische vooronderzoeken in woonuitbreidingsgebieden. Het reglement gaat verder dan wat moet en is uniek in Vlaanderen.

“In diverse verkavelingsvergunningsdossiers werd in 90 procent van de gevallen een archeologisch vooronderzoek geëist. Maar ondanks de decretale verplichting die aan verkavelaars wordt opgelegd, probeerden enkelen hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Dit lukte niet, maar zorgde wel voor wrevel tussen de diverse partijen. Om deze vervelende situaties te vermijden, hebben we als intergemeentelijke archeologische dienst Zolad voorgesteld om een eigen reglement uit te werken”, zegt Zolad-archeoloog Tim Vanderbeken.

“Dankzij het gemeentelijk reglement wordt de zorgplicht beter gedefinieerd, krijgen de betrokken partijen, zowel overheid als verkavelaars, meer rechtszekerheid en moeten de projectontwikkelaars niet langer alleen voor de kosten opdraaien”, verduidelijken Zolad-voorzitter Maike Meijers en burgemeester Sauwens van Bilzen.

De regeling heeft betrekking op de gebieden die in het ruimtelijk structuurplan van Bilzen als woonin- en uitbeiding staan ingekleurd. Het vooronderzoek gebeurt aan de hand van proefsleuven en putten. Op basis van de eventuele vondsten kan de gemeente de verkavelingsvergunningen aanpassen. Bijkomend voordeel is dat de verkavelaar of projectontwikkelaar zelf zijn zorgplicht kan invullen, op de hoogte is van de extra kost voor het archeologisch onderzoek en een herlocalisatie van het project kan overwegen.

Museum

Ook in Riemst werd een soortgelijk besluit genomen, zeggen burgemeester Vos en schepen Peumans. “Zij het in afgeslankte vorm, want in Riemst worden in de toekomst heel wat minder gebieden aangesneden dan in Bilzen.”

In 2008 wordt er in Bilzen archeologisch vooronderzoek gedaan in de omgeving van de Tongersestraat, aan de Mereweg in Eigenbilzen en in het woonuitbreidingsgebied in Heserdorp.

In Riemst wordt archeologisch vooronderzoek gedaan in het gebied Achter de Hoven in Kanne en in het woongebied Het Wilder aan de kerk in Vroenhoven.

“We overwegen om op termijn een museum op te richten waar de artefacten tentoon worden gesteld”, voegt burgemeester Sauwens toe.

Erik SMEYERS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio