Grote belangstelling voor subsidies jeugdaccommodatie

Liefst 413 voetbalclubs in Vlaanderen hebben bij Vlaams minister van Sport Bert Anciaux een project ingediend voor het bekomen van een subsidie van maximum 20.000 euro voor eenmalige infrastructuurwerken aan de jeugdaccommodatie. Van hen komen 410 effectief in aanmerking voor subsidiëring. Dat blijkt uit het antwoord van Anciaux op een schriftelijke vraag van Laurence Libert (Open Vld).

Belga

Anciaux heeft voor de projecten een budget van 1,62 miljoen euro uitgetrokken en wil de clubs in de eerste helft van februari op de hoogte brengen of hun project effectief subsidies zal ontvangen. Om in aanmerking te komen moet het project uiterlijk tegen 1 oktober 2008 gerealiseerd zijn. Er worden in de praktijk ook enkel subsidies uitgekeerd voor de werken die dan voltooid zijn.