Opstand Pakistaanse oud-generaals tegen Musharraf

Een groep gepensioneerde Pakistaanse generaals en admiraals is een ongekende campagne begonnen tegen president Pervez Musharraf. De hoge militairen roepen op tot het aftreden van Musharraf, omdat die volgens hen een bedreiging vormt voor de eenheid van de Pakistaanse staat. Zij steunen de eis van de oppositie voor herinstallatie van zestig door Musharraf ontslagen rechters, onder wie opperrechter Iftikhar Mohammed Chaudhry, voor de parlementsverkiezingen van 18 februari.

AP Ned

De regering probeert de rol van de in een bond verenigde oud-militairen te bagatelliseren. Musharrafs woordvoerder Rashid Qureshi sprak woensdag denigrerend van "verbruikte patroonhulzen". De oud-militairen vormen evenwel een geduchte machtsfactor in het Pakistaanse politieke spel en velen onderhouden nog nauwe banden met het leger. De autoriteiten aarzelen gewoonlijk niet tegen de oppositie op te treden, maar in het geval van de oud-militairen is vanwege hun invloed op leger en politie duidelijk behoedzaamheid geboden.

"Kun je je voorstellen wat er gebeurt als de politie inslaat op de grootste nationale helden van Pakistan, die de natie hebben gered?" zegt luitenant-generaal b.d. Hamid Gul, een voormalig hoofd van de geheime dienst ISI die is aangesloten bij de bond. Pakistan is ruim de helft van zijn 60-jarige geschiedenis geregeerd door het leger. Veel van Musharrafs critici waren nauw betrokken bij militaire regimes toen zij nog in actieve dienst waren. De prominentste criticus onder hen is voormalig stafchef Mirza Aslam Beg, die dinsdag aanwezig was op een openbare bijeenkomst in Rawalpindi waar het aftreden van Musharraf werd geëist. Beg was stafchef in de roerige overgangsperiode naar democratie die volgde op de dood van de militaire dictator generaal Zia ul-Haq bij een vliegtuigongeluk in 1988.

De oud-officieren mogen verschillende achtergrond en motieven hebben, maar zij lijken verenigd in hun overtuiging dat Musharraf dient af te treden omdat zijn bewind het leger en Pakistan in diskrediet heeft gebracht. "Hij moet gaan, hoe vroeger hoe beter (...) om de natie van escalerende politieke onrust te redden", aldus voormalig luchtmachtcommandant Asghar Khan.

Musharrafs populariteit heeft zwaar te lijden onder de strijd in de tribale gebieden, waarin honderden militairen zijn gesneuveld. "Hij vecht de oorlog van Amerika, maar de meerderheid van de bevolking is nu anti-Amerikaans", stelt voormalig vice-admiraal Ahmad Tasnim. "Iedereen vraagt zich af waarom onze soldaten onze eigen mensen moeten doden."