Jongelui welkom voor begeleiding speelpleinen

Halense jongelui vanaf 18 jaar kunnen zich tot 22 februari kandidaat stellen als jobstudent voor de speelpleinwerking in de zomervakantie.

ksleurs

BR>

Je moet minstens twee jaar jeugdwerking achter de rug hebben en het eerste jaar van een sociaal-pedagogische opleiding beëindigd of beschikken over een getuigschrift van animator.

Sollicitaties met curriculum vitae aan het college van burgemeester en schepenen, stadhuis, Markt 14, 3545 Halen. Info: 013/61.81.31, jeugddienst@halen.be.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio