Amsterdam schaft wielklem af wegens 'onvriendelijk'

Het stadsbestuur van Amsterdam gaat de wielklem afschaffen. Het instrument wekt volgens de verantwoordelijke wethouder Tjeerd Herrema teveel agressie op, en draagt niet bij aan 'het imago van Amsterdam als gastvrije stad'.

GPD

Alleen notoire wanbetalers dienen volgens de wethouder nog te worden getrakteerd op een klem, argeloze toeristen krijgen voortaan alleen nog een boete.

Vorig jaar kregen álleen al in het Amsterdamse centrum meer dan 22.000 auto's een wielklem. Maar hoewel de verantwoordelijke dienst Stadstoezicht stelt dat nooit onderscheid wordt gemaakt 'naar binnenlands of buitenlands kenteken', wil de dienst niet vrijgeven hoeveel van de klemmen bij buitenlanders is gezet.

Een wielklem kost de foutparkeerder minstens 103,60 euro. Wanneer de bestuurder zich na een dag nog niet heeft gemeld om de klem te laten verwijderen, wordt de auto weggesleept en komt er een bedrag van minstens 230 euro bij.

De wielklem staat al enige jaren ter discussie in het stadsbestuur. In 2003 besloot het stadsdeel Centrum ondanks de druk vanuit het centrale stadsbestuur de klem toch te blijven gebruiken. Als 'afschrikmiddel', omdat de pakkans voor niet-betalende parkeerders te klein zou zijn. Wethouder Herrema zegt nu dat dat argument niet opweegt tegen de agressie die de klemmen opwekken, en de imagoschade. Ook het gegeven dat boetes via een wielklem makkelijker kunnen worden geïncasseerd, noemt hij achterhaald _ "Er zijn steeds meer afspraken met andere landen om boetes te incasseren."

Dit keer wordt de klem hoe dan ook verboden, ook als de afzonderlijke stadsdelen niet instemmen, zegt Herrema, "In het uiterste geval verbied ik de klem in de gemeentelijke parkeerverordening."