Werkgevers steeds meer bezorgd over stressgevoel bij werknemers

Werkgevers liggen steeds vaker wakker van het stijgend stressgevoel bij hun werknemers. Ook langdurig zieke werknemers en ontevredenheid op de werkvloer baren werkgevers zorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-consultancybedrijf SD Worx dat werd uitgevoerd bij 296 organisaties in de privé- en de openbare sector.

Belga

Het onderzoek naar de zorgen van werkgevers werd in 2005 al eens uitgevoerd door SD Worx. Ook toen gaven werkgevers aan dat ze zich voornamelijk zorgen maken over stress bij hun personeel. Recent werd het onderzoek herhaald en opnieuw is stress de koploper bij de zorgen van werkgevers. Bovendien blijkt uit het recente onderzoek dat stress aan belang toeneemt: in 2008 wordt 56 pct van de werkgevers hier regelmatig mee geconfronteerd tegenover 51 pct in 2005.

De top drie van bekommernissen anno 2008 wordt verder aangevuld met langdurig afwezigen (38 pct) en ontevredenheid bij het personeel (35 pct). Daarmee blijven de voornaamste drie zorgen ongewijzigd in vergelijking met 2005, weliswaar met de kanttekening dat ziekteverzuim in 2005 goed was voor 46 pct en ontevredenheid voor 42 pct. Personeelsverloop stond in 2005 niet in de top 5, maar duikt nu wel op in de top 5 van bezorgdheden (30 pct).

Uit het onderzoek van SD Worx blijkt bovendien dat 12 pct van de werkgevers toegeeft wakker te liggen van alcoholmisbruik bij hun werknemers. Bij organisaties met 100 tot 500 werknemers bedraagt dit zelfs 21 pct. Toch kunnen werkgevers niet veel doen wanneer ze vermoeden dat een personeelslid te diep in het glas heeft gekeken. Het afnemen van een bloedtest is namelijk illegaal. Enkel als het gaat om zogenaamde veiligheidsfuncties die in de wet zijn opgesomd kan de werkgever alcoholmisbruik laten onderzoeken.

Werkgevers hoeven evenwel niet bij de pakken te blijven zitten. Ze kunnen zelf de nodige hulp of begeleiding voorzien in hun organisatie. Een specifieke functie binnen personeelszaken voor de aanpak van stress komt voor in 16 pct van de organisaties. In 21 pct van de organisaties gebeurt de psychosociale begeleiding door de preventiedienst.