Werkloze steeds vaker allochtoon

Het aandeel van de allochtonen in de werkloosheid is het afgelopen decennium voortdurend gegroeid. In 1999 vormden de Belgen van allochtone afkomst en de niet-EU-burgers 11,4 procent van alle door de VDAB geregistreerde 'niet werkende werkzoekenden'.

Belga

In 2007 was hun aandeel opgelopen tot 16,9 procent. In negen jaar tijd is dat een toename met meer dan de helft, zo schrijft De Tijd donderdag op basis van cijfers van de VDAB.

Deze vaststelling relativeert in hoge mate berichten over successen die geboekt worden met lokale, gerichte acties, meent De Tijd. Enkele dagen geleden werd nog gemeld dat de werkloosheid bij allochtone jongeren in 13 Vlaamse kernsteden de jongste twee jaar met 38 procent gezakt is.

Uit de VDAB-statistieken blijkt dat ook voor de hele allochtonengroep de werkloosheid sinds 2005 gedaald is. Maar die daling is nog altijd minder sterk dan bij de rest van de werklozenbevolking, zodat het aandeel van de allochtonen blijft groeien. In absolute cijfers is nog altijd een pak meer allochtonen werkloos dan rond de eeuwwisseling. Toen werd een dieptepunt van 22.000 allochtone werklozen geregistreerd. Nu zitten we ruim boven 30.000./.SCS/SER ./. 070723 FEB 08