Termijn voor definitieve GRUP Liefkenshoekspoortunnel verlengd

De Vlaamse regering heeft beslist de termijn voor de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Liefkenshoekspoortunnel, de tunnel die het spoorverkeer naar de Antwerpse haven moet bevorderen, te verlengen met 60 dagen.

Belga

De ontwerp-GRUP werd vorig jaar in juni al vastgelegd door de Vlaamse regering. De termijn voor de definitieve vaststelling liep tot 8 juni 2007, maar wordt nu door de Vlaamse regering verlengd met 60 dagen.

De Liefkenshoekspoortunnel is de nieuw aan te leggen spoortunnel van 17 tot 18 kilometer onder de Schelde die vooral van cruciaal belang is voor de verdere ontsluiting van de Linkerscheldeoever en de haven van Antwerpen. De realisatie van de tunnel kost zo'n 700 miljoen euro, waarvan 635 miljoen euro in het kader van een Publiek-Private Partnerschap (PPS).

Minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) verklaarde deze week in de Kamer dat de PPS-aanbestedingsprocedure vertraging heeft opgelopen. Reden? De experts van Infrabel waren volledig in beslag genomen door een ander complex pps-dossier, namelijk dat van de Diabolo, de spoorontsluiting van de luchthaven van Zaventem. Sinds dat pps-dossier met succes werd afgerond in september 2007, kon de aandacht weer volop gaan naar het PPS-dossier Liefkenshoekspoortunnel.

Momenteel lopen er volgens Vervotte verschillende onderhandelingsrondes met drie kandidaten die nog in de running zijn. Het zou gaan om consortia van verschillende nationale en internationale bouwbedrijven en financiers. Zij zullen in de komende maanden een offerte indienen.

Nog volgens Vervotte zal de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning "eerstdaags" zou worden ingediend en wordt de vergunning "in het eerste semester van 2008" verwacht.

De start van de werken, die oorspronkelijk was voorzien in 2007 en later opschoof naar september 2008, is intussen gepland voor "het derde kwartaal van 2008". De ingebruikname, aanvankelijk voorzien voor 2011, is gepland voor eind 2012.