Leterme hoopt op voorstellen eind februari

Minister van Institutionele Hervormingen Yves Leterme hoopt in de tweede helft van februari over een eerste pakket voorstellen voor de staatshervorming van gedachten te kunnen wisselen binnen de Werkgroep Staatshervorming.

Belga

Dat verklaarde de vicepremier vrijdag na afloop van de werkzaamheden van de Octopuswerkgroep.

Leterme verklaarde dat er de afgelopen weken op een goed tempo is voortgewerkt. Nu is men in de fase aanbeland waarin een aantal zaken waarover een akkoord zou kunnen zijn, technisch worden onderzocht. Als er overeenstemming kan worden bereikt, sluit Leterme niet uit dat een eerste reeks voorstellen op 15 februari, ofwel de weken nadien, aan de Werkgroep wordt voorgelegd.