Open Vld verontwaardigd over afblazen Feminatheek

Open Vld is niet te spreken over de beslissing van gedeputeerde Ludo Helsen om de tentoonstelling van Louis Paul Boon's Feminatheek te annuleren. Die zou normaal gezien deze zomer plaatsvinden in het Fotomuseum van Antwerpen, maar Helsen annuleerde de tentoonstelling wegens "artistiek ondermaats".

Belga

Open Vld vraagt dat het provinciebestuur de beslissing van Helsen herziet.

Volgens Open Vld-kopstuk Patrick Dewael is het niet de taak van de politiek om cultuur te censureren. "Niet de politiek, maar de bezoekers moeten oordelen over de artistieke waarde van de foto's", aldus Dewael. Hij is bovendien niet te spreken over de argumenten die Helsen aanhaalt om de tentoonstelling af te blazen. "De vergelijking met zijn eigen collectie plaatjes van wielrenners is lachwekkend en doet Boon onrecht aan."

Ook het argument dat sommige foto's bestempeld kunnen worden als kinderpornografie, overtuigt Dewael niet om de hele tentoonstelling te annuleren.

"Ook als het inderdaad zo is dat sommige foto's in deze tijdsgeest moeilijker liggen, dan nog is dat geen reden om de hele tentoonstelling af te blazen. Men mag toch aannemen dat de samenstellers van de expositie ook wel weten wat kan en wat niet kan, en hoe de foto's in het juiste kader moeten getoond worden? De hele tentoonstelling afgelasten is daarom een onaanvaardbare politieke inmenging in de artistieke vrijheid", besluit Dewael.