Handelsrechter zet licht op groen voor tijdelijke overname Liefmans

De rechtbank van koophandel van Kortrijk vindt het aangewezen dat de activiteiten van de failliete brouwerij Liefmans in Dentergem tijdelijk worden voortgezet. Dat is vrijdagnamiddag beslist. De rechter gaf de curatoren de machtiging om de brouwerij tijdelijk helemaal of gedeeltelijk opnieuw op te starten.

Belga

Het is nu aan de curatoren om te beslissen wie dat kan doen. In ieder geval zullen zij geen beslissing nemen vooraleer maandag het beroep tegen het faillissement voor het Hof van Beroep in Gent is ingeleid. Bovendien zijn de drie kandidaten om het bedrijf tijdelijk over te nemen nog altijd tegen elkaar aan het opbieden.

Brouwerij Liefmans werd eind december 2007 failliet verklaard. Vijftig werknemers verloren hun job. Tegen het faillissementsvonnis tekenden de voormalige aandeelhouders beroep aan. De start van die zaak is maandag gepland. De rechtbank van koophandel in Kortrijk ging vrijdag in op de vraag van de curatoren om een tijdelijke overnemer aan te stellen. Volgens de rechter zullen door een tijdelijke overname de schuldeisers niet worden geschaad.

Evenmin zal er boedelschade zijn, oordeelde de rechter. Volgens de rechter is het aan de curatoren om ervoor te zorgen dat er onder hun toezicht geen fabrieksgeheimen, klanten of knowhow verloren gaan. De New Liefmans Holding rond de voormalige aandeelhouders, Duvel Moortgat en een derde bieder zijn bereid om de brouwerij tijdelijk over te nemen.