CD&V N-VA pleit voor algemeen rookverbod horeca

CD&V/N-VA heeft een wetsvoorstel ingediend dat moet leiden tot een algemeen rookverbod.

Belga

De indieners gaan daarmee in op de wensen van Formaat, de koepel van jeugdhuizen, die al lang vragende partij is voor zo'n verbod. De tekst voorziet de mogelijkheid om een rookkamer of buiten een rooktent in te richten.

De huidige rookreglementering schept heel wat verwarring en leidt nogal eens tot oneerlijke concurrentie, stellen de indieners vast.

Daarom willen ze alle openbare drankgelegenheden op dezelfde voet behandelen. Vanaf 1 januari 2010 willen ze overal een algemeen rookverbod, maar op alle plaatsen (café, restaurant, sportkantine, jeugdhuis, cultureel centrum, alsook in bedrijven) kan men binnen een rookkamer voorzien ofwel buiten een rooktent (of luifel, al dan niet verwarmd, met een vaste of tijdelijke constructie).

Zo wordt het mogelijk dat de niet-rokers er overal zeker van zijn niet te worden geconfronteerd met rook en tegelijkertijd komen ook de rokers nog aan hun trekken.

In zijn zaak 'Herberg In de Ster/Bij Boeres' heeft CD&V-senator Dirk Claes al vrijwillig op 1 januari 2007 het rookverbod, met goede faciliteiten voor rokers, ingevoerd. De herberg is binnenin volledig rookvrij en voor de rokers staat er op de binnenkoer een rooktentje met vuurtjes, een verhoogde houten vloer met loungezeteltjes en enkele barkrukken.

"Dit had zonder twijfel een positief effect op de horecazaak. Nieuwe klanten werden aangetrokken, zoals o.a. gezinnen met kinderen, en ook rokers apprecieerden de inspanningen en bleven niet in de kou staan. Hierdoor had ook het personeel geen last meer van rook en kan iedereen met frisse kleren naar huis", luidt het.

Bestaande wetgeving

Voor CD&V/N-VA was de bestaande wetgeving een eerste stap in de goede richting. Ze bevatte wel nog tal van onvolkomenheden, die maakten dat voor jeugdhuizen, sportclubs en culturele instellingen strengere regels golden dan voor gewone cafés. De indieners van dit wetsvoorstel willen aan deze oneerlijke situatie een einde maken. Bovendien geven zij het horecapersoneel waar alle andere werknemers al geruime tijd recht op hebben: een rookvrije werkomgeving.

De Kamerleden en Senatoren willen ook het debat openen over financiële tegemoetkomingen aan de horeca: zo kan dit wetsvoorstel bijvoorbeeld gekoppeld worden aan fiscale aftrekmaatregelen of de verlaging van het geldende BTW-tarief in de horecasector.