Chauffeurstekort speelt Belgische wegvervoerders parten

Het tekort aan chauffeurs maakt dat Belgische wegvervoerders heel wat kansen onbenut laten. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het rapport "Sectorvisie binnenlands en grensoverschrijdend wegvervoer België" dat door het ING Economisch Bureau werd opgesteld. De conclusie van het rapport staat vrijdag te lezen op de website van De Lloyd.

Belga

Door het chauffeurstekort zal de groei in de sector volgens de onderzoekers in de toekomst afgeremd worden. Volgens Isabelle De Maegt, woordvoerster van transportfederatie Febetra, sleept het tekort aan chauffeurs al enkele jaren aan. "Sinds enkele jaren zijn er jaarlijks een 3.000 à 4.000 chauffeurs tekort in België. Dat tekort is overigens niet louter een Belgisch probleem. Ook onze buurlanden hebben ermee te kampen", aldus De Maegt. "Met de geografische uitbreiding van de Europese Unie zochten transporteurs hun heil in landen als Polen, maar ook daar is nu een tekort aan chauffeurs ontstaan", weet De Maegt.

Dat zo weinig jongeren voor een job als chauffeur kiezen, wijt De Maegt aan het "niet al te beste imago" van de sector en het feit dat jonge werkzoekenden eerder voor een job van 9 tot 5 kiezen.

Een andere conclusie uit het rapport is dat ook de transportkosten zwaar wegen op de Belgische wegvervoerders. Voor 2008 wordt een nieuwe stijging voorspeld onder druk van de arbeidsmarkt en de stijgende grondstoffen. Daartegenover staat dat de gemiddelde rentabiliteit in het Belgische wegvervoer de jongste twee jaar licht is verbeterd. Die zou volgens ING in 2008 stabiliseren.