ACV kant zich tegen acties bij Sappi in Lanaken

De christelijke vakbond ACV kant zich uitdrukkelijk tegen het voornemen van het ABVV om een bevraging te organiseren onder de ruim 700 werknemers bij papierproducent Sappi in Lanaken.

Belga

Op die manier wil de socialistische vakbond te weten komen of de arbeiders een bruto premie van 1.000 euro wensen en bereid zijn om daar al dan niet actie voor te voeren.

Het ACV laat bij monde van secretaris Ludo Cox aan BELGA weten dat het ABVV op geen enkel moment contact met het ACV heeft gezocht in verband met hun eis tot loonsverhoging.

De christelijke vakbond zegt niets tegen de uitkering van de premie te hebben, maar wijst er wel op dat dit niet mag opwegen tegen het openbreken van de bestaande cao. Die gaf immers ook garanties dat er van een loonsinlevering geen sprake was en bij uitbreiding ook geen inlevering van 10 procent op de vergoeding van de bruggepensioneerden, zo zegt Cox.

Nog volgens het ACV zal er in het kader van de cao-onderhandelingen in 2009 een sterke en duurzame koopkracht verdedigd worden en heeft de vakbond dit al aan de directie meegedeeld.

"Binnen ACV is er op dit moment zeker geen draagvlak om tot acties over te gaan voor een eenmalige premie die de directie vroeg of laat zal compenseren door meer flexibiliteit te vragen en ook een blok zal vormen op de onderhandelingen in 2009", aldus nog Cox.

Het ACV zegt ook zo zijn twijfels te hebben over de representativiteit van de bevraging. "We hebben vandaag kunnen vaststellen dat ook werknemers van buitenfirma's de formulieren kunnen invullen en dat werknemers die dat willen meerdere exemplaren kunnen invullen", zo zegt de secretaris.

De christelijke vakbond roept de collega's van het ABVV tot slot op om "het sociale overlegmodel te respecteren en niet aan opbod te doen met de bedoeling om te scoren".


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio