CD&V vraagt Rekenhof onderzoek naar evolutie schuld in 2007

CD&V-kamerlid Carl Devlies heeft bij het Rekenhof een verzoek ingediend om de evolutie van de federale schuld in het jaar 2007 te onderzoeken en te verklaren. Uit de cijfers van de federale dienst van de staatsschuld blijkt dat de federale schuld tijdens de vorige legislatuur evolueerde van 263,02 miljard euro eind 2003 naar 285,81 miljard eind 2007.

Belga

Tijdens de eerste drie jaar van de vorige legislatuur groeide de schuld met een gemiddelde van 2,5 miljard euro per jaar om dan te exploderen in het jaar 2007, waar een toename van 270,6 naar 285,81 miljard werd vastgesteld, hetgeen overeenkomt met een stijging van 15,21 miljard op één kalenderjaar.

Devlies betreurde dat noch de federale dienst staatsschuld, noch minister Reynders vorige week in de commissie financiën hiervoor een afdoende verklaring konden geven. Daarom heeft hij bij het Rekenhof een verzoek ingediend om de evolutie van de federale schuld in het jaar 2007 te onderzoeken en te verklaren. Dit kan gebeuren op basis van het schema voor het jaar 2006, zoals terug te vinden op pagina 264 en volgende van het 164ste boek van het Rekenhof, preciseerde het CD&V-kamerlid nog.

Kamerlid Devlies hoopt dat het verslag van het Rekenhof beschikbaar zal zijn op het moment dat de Kamer binnen enkele weken de bespreking van de definitieve begroting 2008 opstart.