Vlaanderen vraagt regionalisering NMBS

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft het Vlaams verlanglijstje voor het Octopusoverleg aan Yves Leterme overgebracht. Zo moet de exploitatie van de NMBS geregionaliseerd worden.

Belga

Vlaanderen vraagt meer bevoegdheden, onder meer op het vlak van het arbeidsmarktbeleid, het wetenschapsbeleid en de ontwikkelingssamenwerking. Van een uitbreiding van het Brussels gewest kan geen sprake zijn, benadrukt de Vlaamse regering.

Om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst vraagt Vlaanderen meer bevoegdheden, meer hefbomen. Vlaanderen wil in de eerste plaats meer "instrumenten om een actief werkgelegenheidsbeleid te voeren". Ook het wetenschaps- en technologiebeleid moet gedefederaliseerd worden en ook rond mobiliteit vraagt Vlaanderen meer hefbomen. Zo zou de exploitatie van de NMBS moeten geregionaliseerd worden.

Naast een reeks bevoegdheidsoverdrachten moeten de bestaande bevoegdheden beter verdeeld worden.

Vlaamse Rand vervlaamsen

Vlaanderen eist voorts dat het Nederlandstalige karakter van de rand rond Brussel gerespecteerd wordt. "Ik wil sterk benadrukken dat we geen enkel initiatief zullen dulden dat ertoe leidt dat het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgebreid, of dat de Franse Gemeenschap bevoegdheden krijgt in Vlaanderen", luidt het.

In de nota benadrukt de Vlaamse regering herhaaldelijk dat het niet de bedoeling is om de Belgische federale staat op te heffen of in vraagt te stellen.