Uitwisseling van Nederlands- en Franstalige leraren Brussel

Leraren uit het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs in Brussel kunnen voortaan tijdelijk elkaars lesopdracht overnemen. Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en zijn collega van de Franse Gemeenschapsregering Marie Arena hebben een plan uitgewerkt voor een dergelijke lerarenuitwisseling.

Belga

"Scholen in Brussel liggen vaak op loopafstand van elkaar. Het zou dom zijn om geen gebruik te maken van deze situatie", zegt Vandenbroucke. Nederlandstalige leerkrachten in Brussel kunnen zo binnen hun eigen statuut een vijftigtal uur les gaan geven in Franstalige scholen. Tegen leerlingen spreken ze Nederlands en tegen leerkrachten spreken ze Frans.

"Zo komen de leerlingen in contact met iemand die Nederlands als moedertaal spreekt en kan de leerkracht zelf zijn Frans verbeteren", aldus Vandenbroucke.

De minister heeft in de eerste plaats uitwisselingen binnen de taalvakken Frans en Nederlands op het oog maar ook andere voorstellen zijn niet uitgesloten.

Alle basis- en secundaire scholen in Brussel ontvangen volgende week een omzendbrief met de praktische richtlijnen van het uitwisselingsproject. Ze kunnen dan voorstellen indienen tot 7 maart.

De eerste uitwisselingen zullen plaatsvinden in het derde trimester van dit schooljaar.