Ministerraad keurt Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 goed

De Ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011. Dat plan bepaalt voor die periode de prioriteiten voor de politiediensten en het openbaar ministerie. Het bouwt grotendeels voort op het vorige plan. Cruciaal is dat politie en parketten een tandem vormen.

Belga

Prioritair in het plan is de aanpak van informatiecriminaliteit, net als de strijd tegen geweldscriminaliteit, met in het bijzonder aandacht voor intrafamiliaal geweld. Daarnaast wordt werk gemaakt van het tegengaan van overlast en straatcriminaliteit en blijven de rondtrekkende dadergroepen en terrorisme belangrijk aandachtspunten.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael gaf nog mee dat hij in het kader van de begrotingsonderhandelingen extra middelen wil bekomen voor de aanwerving van 200 bijkomende politieambtenaren. Hij benadrukte ook dat criminaliteit geen statisch gegeven is en dat het plan dus altijd kan worden bijgestuurd.