Miljoenen euro's voor Nederlandse waterprojecten

De stijgende zeespiegel biedt Nederlandse bedrijven kansen op de wereldwijde markt van kustbescherming en beperking van overstromingsrisico's. Daarom investeren kabinet en bedrijfsleven in de periode tot en met 2012 samen circa 45 miljoen euro in twee waterprojecten.

Belga

Ongeveer de helft van dat bedrag komt van het Rijk. De ministerraad neemt daarover vrijdag een besluit, melden goed ingevoerde bronnen.

Het bedrijfsleven staat te trappelen om aan de slag te gaan met het project Flood Control 2015. Onder meer Arcadis, IBM, Deltares, TNO en Fugro willen nieuwe techniek ontwikkelen om problemen met dijken en andere waterweringen eerder op te sporen.

Ze willen uiteindelijk sensoren plaatsen in alle waterkeringen in Nederland. Als er dan problemen ontstaan, kunnen snel maatregelen worden genomen om meer ellende te voorkomen.

De nieuwe methodes voor kustbescherming en voor het beperken van overstromingsrisico's zijn niet alleen belangrijk voor Nederland. Vanuit het buitenland bestaat veel belangstelling voor innovatieve ideeën uit ons land. Bedrijven kunnen veel geld verdienen aan advies en aan het aanleggen van dijken en andere kustbeschermende maatregelen.

Een ander project is 'Building with Nature'. De initiatiefnemers willen de natuur gebruiken om het deltagebied in Zeeland en Zuid-Holland zo in te richten dat de kust goed beschermd blijft. Dat kan door gebruik te maken van de natuurlijke stroming van de Noordzee langs de kust.