Gelijke kansen centraal in nieuwe financiering leerplicht

De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het voorontwerp van decreet dat de financiering van het leerplichtonderwijs hervormt. Voortaan zullen scholen voor een deel gefinancierd worden op basis van de kenmerken van hun leerlingen. Het nieuwe systeem moet de gelijke kansen in het onderwijs bevorderen, meent Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a).

Belga

De nieuwe financiering stapt af van het onderscheid tussen de verschillende onderwijsnetten. Bedoeling is om de werkingsmiddelen van scholen mee te laten bepalen door de leerlingenkenmerken, zeg maar het sociale profiel van de school. Zo zullen scholen met kinderen met lageropgeleide ouders, kinderen die thuis geen Nederlands spreken, kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en kinderen uit kansarme buurten hun werkingsmiddelen zien stijgen.

"De schoolstrijd is voorbij. Nu volgt een tienkamp voor gelijke kansen in het onderwijs. De goedkeuring van de financiering van het hoger onderwijs en de financiering van het leerplichtonderwijs vormen een eerste proef in die tienkamp", aldus Vandenbroucke.