"Wij zijn Superman niet"

De fraude bij L&H is niet aan het licht gekomen door de artikelen in The Wall Street Journal. "Dat is een mythe die hardnekkig standhoudt", pleitte advocaat Jozef Lievens, die vrijdag begonnen is aan de verdediging van revisor KPMG België. "Het was het informeel SEC-onderzoek dat de machine in gang zette en waardoor een forensische audit werd bevolen die alles aan het licht bracht. Die forensische audit gebeurde met middelen die KPMG als financieel auditor niet had."

Belga

De voorbije dagen en weken werd in de verdediging van verschillende beklaagden herhaaldelijk met de vinger gewezen naar KPMG. Het werd zelfs het "proces-KPMG" genoemd. Had de commissaris-revisor meteen gezegd dat er iets schortte aan het concept en de uitwerking van de LDC's, zo was te horen, was er nooit sprake geweest van een proces.

"We vertrouwden op de expertise van het kantoor, één van de Big Four", luidde samengevat de stelling van onder meer de voormalige bestuurders en de CFO. KPMG België heeft vier dagen gereserveerd om zich af te zetten tegen de beschuldigingen. Na de start vrijdag zetten zij hun pleidooi na de krokusvakantie verder.

Advocaat Lievens probeerde bij de start van zijn pleidooi een in zijn ogen groot misverstand de wereld uit te helpen. "Mocht je het openbaar ministerie en sommige beklaagden geloven, dan was KPMG Superman, een huwelijk van de CIA en de FBI." De advocaat sprak van een overdreven simplificatie door het OM, dat alles op een hoop gooit. "Een revisor is echter geen fraudejager. Op basis van facturen, contracten en andere documenten die hij van een vennootschap krijgt, controleert hij de boekhouding die eindigt in de jaarrekening."

Desondanks wijdde KPMG België enorm veel tijd aan het controleren bij L&H. Waar de norm voor een soortgelijk bedrijf 700 uur is, besteedde KPMG België alleen al 3.336 uur aan het spraaktechnologiebedrijf. "Veel meer dan de richtlijn", aldus Lievens. "L&H was het meest gecontroleerde bedrijf in België." Uitgebreide mogelijkheden heeft een financieel auditor zoals KPMB bij L&H niet. "Een forensisch auditor heeft dat wel. Die forensische audit is er gekomen (in het najaar van 2000, nvdr) nadat L&H zich wilde voorbereiden op een officieel SEC-onderzoek."

De advocaat ontkrachtte de mythe dat The Wall Street Journal de fraude aan het licht bracht. L&H stelde de Amerikaanse advocate Pritchard, een voormalige SEC-fraudebestrijder, aan om zich daar op voor te bereiden. Zij vroeg CFO Carl Dammekens om alle documenten van de voorbije jaren en vond de sideletters die verbonden waren met het contract Capital Union.

"Ze informeerde het auditcomité, dat meteen een forensisch onderzoek beval. Onmiddellijk werd het kantoor Bryan Cave, dat uitgebreide mogelijkheden had, op de zaak gezet. KPMG had die mogelijkheden niet. Jammer dat mevrouw Pritchard nooit werd ondervraagd", stelde meester Lievens.

In zijn verdediging werd ook duidelijk gemaakt dat L&H en de vele nevenvennootschappen in elk land gecontroleerd werden door KPMG-kantoren, die elk afzonderlijke entiteiten zijn. Op het proces wordt enkel KPMG België vervolgd.

"De grote SEC-specialist van KMPG in de VS, Bob Mc Lamb, werd door L&H voor alles en nog wat geconsulteerd. Het OM besliste terecht om hem niet te vervolgen, maar dan ondergraaft het meteen zijn eigen zaak tegen KPMG België, want het vervolgt niet de topexpert die onder meer betrokken werd in verband met de LDC's."