Nieuw Linkebeeks protest tegen niet-benoeming burgemeester

In de "Gemeentelijke Mededelingen" van Linkebeek uit het college van burgemeester en schepenen van de faciliteitengemeente zijn ongenoegen over de niet-benoeming van de burgemeester. Ze laat de ruimte op de voorpagina blank die normaal gebruikt wordt voor het "Woord van de burgemeester".

Belga

Bovenaan het blaadje prijkt een tekst van het college gericht aan de Linkebeekse bevolking. "394 dagen dat uw democratische keuze niet geëerbiedigd wordt, 394 dagen dat uw burgemeester niet benoemd is, 394 dagen dat ook een schepen niet benoemd is. En toch trachten wij in de beste omstandigheden ter uwer beschikking te zijn."

Vlaams minister Marino Keulen maakte half november bekend dat hij de kandidaat-burgemeesters van Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem niet benoemde omwille van overtredingen van de taalwetgeving. Hij vroeg de gemeenteraden een andere kandidaat-burgemeester voor te dragen. De drie raden weigeren dat echter te doen.