Overlegcomité: akkoord over allocatieplan 2008-2012

De federale regering en de gewesten zijn het vrijdag tijdens het overlegcomité tussen de verschillende regeringen eens geraakt over de verdeling van de CO2-uitstoot in de periode 2008-2012. Dat werd uit verschillende hoeken bevestigd.

Belga

Ons land diende eerder al een allocatieplan in om te voldoen aan de Kyotonormen. Europa ging daar niet mee akkoord. België moet voor 4,8 miljoen ton CO2-uitstootrechten schrappen. Het akkoord van vrijdag op het overlegcomité zou er op neerkomen dat Vlaanderen en Wallonië elk de helft van die inspanning op zich nemen, zo werd vernomen.

Volgens de VRT-nieuwsredactie zou Wallonië daarvoor een duwtje in de rug krijgen van het federale niveau.