Van Quickenborne wil wietverkoop in België

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft gisterenavond in het Canvas-programma ‘Phara’ verklaard dat België beter zelf coffeeshops installeert, dan die taak aan Nederland over te laten.

ssimons

BR>

Het plan van de Maastrichtse burgemeester Gerd Leers om op termijn acht van zulke wietwinkels uit het stadscentrum te verplaatsen naar een plek vlakbij de grens met België, vindt hij onzin. Leers wil zo de overlast van ‘wiettoeristen’ in het centrum verminderen.

“Het probleem verschuiven kan echter niet,” zei Van Quickenborne. Wat België volgens hem wel zou moeten doen, is wiet in eigen land verkopen.

Eind jaren negentig kwam ‘Quicky’ in opspraak nadat hij beloofde “een jointje te blowen in het parlement” indien hij zou worden verkozen, ook later stak hij zijn voorkeur voor een sporadisch portietje wiet niet onder stoelen of banken.

Open Vld ontkent

Open Vld wijst erop dat Kamerlid Vincent Van Quickenborne in het VRT-programma Phara op geen enkel moment heeft gepleit voor coffeeshops in ons land. Hij vroeg volgens de Vlaamse liberalen een Europese aanpak van de softdrugs-problematiek en verzette zich heftig tegen de beslissing van Maastricht om een groot deel van zijn coffeeshops naar de Belgische grens te verhuizen.

"Als ze voor overlast zorgen, moet je ze niet verplaatsen, maar sluiten", zei Van Quickenborne in een gesprek met Gerd Leers, de burgemeester van Maastricht, stelt Open Vld vrijdag in een mededeling. De verhuis naar de Belgische grens noemde hij een "gevaarlijk experiment". Hij pleitte daarom voor een Europese aanpak van de softdrugs-problematiek.

Voorts kloeg hij volgens Open Vld de "hypocriete situatie" aan in Nederland waar men wel softdrugs mag verkopen, maar niet mag kweken. In het verlengde daarvan wees hij ook op de hypocrisie in België, waar men wel softdrugs (beperkt) mag gebruiken, maar niet mag kopen. Ook hiervoor vroeg Van Quickenborne in de eerste plaats een Europese oplossing, luidt het.

Hij is alvast voorstander op termijn op legale en gecontroleerde manier softdrugs te kunnen kopen. Open Vld benadrukt dat hij zich niet heeft uitgesproken over de manier waarop. "Hij pleitte dus nergens voor het openen van coffeeshops in ons land. Er zijn vele andere manieren denkbaar om te komen tot een legale wijze van verdeling van softdrugs dan coffeeshops", besluit de partij.