Dorp uit Bronstijd gevonden op Europark

Tijdens de archeologische opgravingen op industrieterrein Europark in Lanaken is een nederzetting uit de Late Bronstijd (1.150-850 vóór Christus) ontdekt. Daarnaast is er een militair kamp uit de 17de eeuw aangetroffen.

Er zijn 8.000 vondsten gedaan en 2.500 sporen ontdekt van menselijk handelen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de grootste opgraving ooit in Limburg.

De opgravingen gebeurden op een terrein van 4,5 hectare waar de rangeerbundel voor de spoorlijn Lanaken-Maastricht wordt aangelegd. Bij dergelijke werken is het verplicht eerst een archeologische opgraving te laten uitvoeren. Op kosten van de gemeente Lanaken.

“Het onderzoek heeft ons 450.000 euro gekost. Dat is lichtjes met tegenzin betaald”, geeft burgemeester Willen toe.

Het onderzoek is uitgevoerd door ZOLAD, de Zuid-Oost-Limbrugse Archeologische Dienst, in samenwerking met BAAC uit ‘s Hertogenbosch. De Nederlandse opgraver Paul Franzen zet de voorlopige resultaten op een tijdsbalk:

Losse vondsten

De oudste vondsten dateren uit het Midden-Paleolithicum (100.000 jaar geleden). Het gaat om vuurstenen afslagen, die op het terrein zijn beland bij de aanleg van het spoortracé in de 19de eeuw.

Uit het Vroeg-Neolithicum (5.400-4.900 v Chr) zijn twee dissels, een soort stenen bijlen, gevonden.

Nederzetting

De meest unieke vondst is een nederzetting uit de Late Bronstijd (1.150-850 v Chr). Er zijn tientallen kuilen gevonden die gediend hebben voor de winning van leem of opslag van levensmiddelen. Er zijn ook resten van spiekers aangetroffen, dat zijn loodsen op palen waarin de wintervoorraad werd opgeborgen.

“Er zijn in België en Nederland nog al nederzettingen uit de Late Bronstijd, begin IJzertijd blootgelegd, maar voor het eerst hebben we nu ook aardewerk uit een nederzetting gevonden. Zo krijgen we vat op het gewone leven.”

Kampement

Op de site zijn ook honderden haardkuilen aangetroffen, wellicht uit de 17de eeuw. De kuilen staan allemaal op één lijn, waardoor ze wellicht behoorden tot een legertentenkamp of verdedigingsgordel met kampement.

“Mogelijk is het een kampement geweest tijdens één van de bezettingen van Maastricht”, oppert Franzen. “Maastricht is in de 17de eeuw drie keer belegerd.”

De onderzoekers gaan nu alle vondsten gedetailleerd in kaart brengen. “Aan de andere kant van de grens is er nog veel meer materiaal gevonden. We gaan samen met Maastricht een publicatie uitbrengen”, belooft Tim Vanderbeken (ZOLAD). Er komen ook twee tentoonstellingen.

Sylvester HOUSEN

Guy THUWIS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio