Alkense burgemeester bekent schuld

“Ik erken dat er geen meerderheid meer is in Alken en geef toe dat ik fouten heb gemaakt.” Dat zei burgemeester Hendrik Verbrugge gisteravond op de gemeenteraad, na een mededeling van Flor Orij.

Die liet weten dat de andere partijen de CD&V en sp.a niet depanneren met wisselmeerderheden.

Open VLD (4 zetels), KristalHelder (4), Positief Alken (2) en Groen! (2), samen 12 zetels dus, maakten aan burgemeester Hendrik Verbrugge en de schepenen en raadsleden van CD&V (7) en sp.a (2) duidelijk dat ze niets voelen voor het scenario van een minderheidsbestuur.

Na het afspringen van de coalities met eerst Open Vld en nadien Kristalhelder, had burgemeester Verbrugge de andere politieke partijen opgeroepen voortaan dossiers goed te laten keuren door individuele raadsleden die mee wensten te stappen in wisselmeerderheden.

Voor de vier partijen komt er van zo’n scenario niets in huis. Flor Orij: “Jullie hebben géén meerderheid meer en dat maken we vanavond letterlijk duidelijk. Voorts roepen we een nieuwe gemeenteraad samen op donderdag 21 februari om 20 uur. Naast onze eigen punten zullen we alle andere punten agenderen die nodig zijn om Alken bestuurbaar te houden. Aan de administratie en het personeel vragen we agendapunten aan te brengen die belangrijk zijn voor de werking van de gemeente en voor de dienstverlening aan de Alkenaar. Vervolgens zullen we daarvoor de steun inroepen van de toezichthoudende overheid."

"Open VLD, KristalHelder, PAl en Groen! vormen nu in deze gemeenteraad de meerderheid. Tegelijk beseffen we dat dit geen nieuwe bestuursmeerderheid kan zijn. Om daartoe te komen, zijn andere stappen en volwassen politiek overleg nodig. Wij bevestigen dat we daaraan op een positieve en verantwoordelijke manier willen bijdragen”, luidde de verklaring die Flor Orij voorlas namens de vier partijen. Voor hen was de zitting daarmee meteen ten einde.

Burgemeester Hendrik Verbrugge reageerde: “Ik erken dat er geen meerderheid meer is in Alken en geef toe dat ik fouten heb gemaakt. Hopelijk brengt de zitting van vanavond voldoende katharsis teweeg en brengt die het fundament terug om politiek te voeren, en dat is vertrouwen. Die vertrouwensbanden wil ik opnieuw creëren. It takes 21 to tango,” met de verwijzing dat op dit ogenblik de 21 Alkense raadsleden nodig zijn om aan een gemeentebeleid te werken.

IVan


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio