Alkense meerderheid wisselt per dossier

Na de breuk met achtereenvolgens Open Vld en Kristalhelder wil burgemeester Hendrik Verbrugge voortaan, samen met de sp.a, wisselende meerderheden vormen per dossier.

Hendrik Verbrugge: “Hoe kun je in Alken realiteitszin verzoenen met behoud van geloofwaardigheid? Daarvoor heb je ten eerste de politieke wil nodig om verantwoordelijkheid op te nemen, ten tweede de politieke moed om beslissingen te nemen, vooral als het niet populair is, en ten derde vertrouwen om compromissen te sluiten. Ik krijg signalen van individuele raadsleden dat ze wel willen, maar dat de achterban zeer moeilijk doet. En dan is neen zeggen veel makkelijker dan samen ja zeggen. Ik doe een oproep naar de individuele raadsleden die Alken bestuurbaar willen houden. CD&V en sp.a gaan dossiers brengen waarvoor naargelang van het dossier wisselende meerderheden kunnen ontstaan.”

Bij de Open Vld vindt Anita Reekmans het vreemd dat de burgemeester zijn voorstel lanceert via de pers en niet zelf de fractieleiders polst hoe zij tegenover zo’n aanpak staan. “Hoe dan ook, wij hebben altijd ieder dossier op zijn waarde beoordeeld. Wat het effect is van zo’n politiek, is af te wachten. Beleid voeren is keuzes maken, maar dat is niet gelijk aan klakkeloos instemmen met de keuzes gemaakt door enkele mandatarissen van CD&V en sp.a.”

Flor Orij (Groen!) lanceert een eigen voorstel: “We willen komen tot een ‘bestuur van Alkense eenheid’, met vertegenwoordigers van alle partijen die in 2006 aan de verkiezingen in Alken hebben deelgenomen, in een nieuw schepencollege en in een nieuw bureau van het OCMW. Daarbij moet het mogelijk zijn om in een gemeentelijke rondetafelconferentie, tegen zondag 23 maart, een gemeenschappelijk gedragen beleidsprogramma tot 2012 af te spreken”.

Erik Buntinx van Positief Alken: ”Het idee van de burgemeester is niet ernstig. Als men niet in een open en wederkerig partnerschap kan werken, heeft zo’n werkwijze geen democratisch gehalte. We denken dat nu voldoende bewezen is dat het actuele politiek leiderschap niet functioneert, en dat het tijd wordt af te rekenen met de negatieve vorm van politiek voeren.”

Ivan VANDERSMISSEN

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio