Fietspad Koersel-Hechtel wordt verhard

Na het bouwverlof zal er verdergewerkt worden aan het fietspad Koersel-Hechtel over het militair domein. “Het fietspad zal afgesloten zijn van 1 tot en met 14 augustus”, meldt schepen van Openbare Werken Koçak.

ksleurs

BR>

Vorige zomer kwam er een doorbraak in dit dossier dat moeilijk was omwille van de ligging van het fietspad binnen een habitat- en vogelrichtlijngebied. Uit de impactstudie op fauna en flora bleek echter dat het fietspad geen grote weerslag zou hebben op de omringende natuur.

Zo wordt over de Zwarte Beek een houten brug aangelegd in plaats van de huidige betonnen koker waardoor de natuurlijke oeverwallen terug hersteld worden. Als verhardingstype is gekozen voor een plantaardig gebonden steenslag.

Om te beletten dat fietsers het militair domein optrekken worden houten afsluitingen met borden geplaatst. De totale afstand bedraagt 3,6 km waarvan 1,5 km op grondgebied Beringen. De kosten worden op 400.000 euro geraamd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer