Burgemeester Kortessem mag van Raad van State op post blijven

Print
Burgemeester Kortessem mag van Raad van State op post blijven

Burgemeester Kortessem mag van Raad van State op post blijven

Kortessem - De Raad van State heeft dinsdag het besluit van de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven van 7 maart van dit jaar vernietigd, waarin Hugo Philtjens (Open Vld), de burgemeester van Kortessem en Vlaams parlementslid, als gemeenteraadslid werd geschorst. Philtjens kan daarmee ook zijn functie van burgemeester weer opnemen.
In het besluit van de Vlaamse Controlecommissie werd Philtjens als gemeenteraadslid geschorst. Philtjens ging tegen die schorsing in beroep. Sedert eind mei werd hij na hartproblemen als burgemeester tijdelijk vervangen door eerste schepen Willy Claes (sp.a) van Kortessem.

Het besluit van de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven op 7 maart van dit jaar volgde op een bezwaarschrift van gemeenteraadslid Tom Thijsen (CD&V). Thijsen klaagde Philtjens aan wegens het verspreiden van een reclamefilmpje op de regionale televisiezender tijdens de tweede dag van de sperperiode voor de verkiezingen.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Limburg verklaarde het bezwaarschrift van Thijsen in december 2006 onontvankelijk omdat er twijfel bestond over de identiteit van de indieners en omdat de feiten en juridische gronden niet nauwkeurig genoeg werden geformuleerd. De Raad van State oordeelde dinsdag dat de Vlaamse controlecommissie de klacht van gemeenteraadslid niet meer had moeten behandelen en zich naar de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Limburg had moeten schikken. De Raad van State zegt met andere woorden van oordeel dat niemand tweemaal voor dezelfde feiten vervolgd kan worden.

In een reactie laat Philtjens weten opgelucht te zijn dat er eindelijk een punt is gesteld achter deze "onverkwikkelijke affaire". Aan gemeenteraadslid Thijsen zegt Philtjens: "Politiek voer je in de gemeenteraad. Niet voor de rechtbanken."
Philtjens roept Thijsen en de CD&V-gemeenteraadsleden van Kortessem op om de komende jaren constructief oppositie te voeren, "ten bate van het algemeen belang en de inwoners van Kortessem".

De affaire rond de schorsing van Philtjens bereikte een hoogtepunt toen bekend raakte dat de zoon en de echtgenote van Philtjens getelefoneerd hadden naar de leden van de Vlaamse controlecommissie, Veerle Heeren en Carl Decaluwé. Die dienden een klacht tegen onbekenden in wegens het uiten van mondelinge bedreigingen.

Onderzoek door het parket van Hasselt wees uit dat de twee met de telefoontjes nooit de bedoeling hadden gehad om dreigementen te uiten, maar zich enkel over de motivatie van de Controlecommissie wensten te informeren.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio