Heemkundige kringen willen oude video’s inventariseren

Print
Heemkundige kringen willen oude video’s inventariseren

Heemkundige kringen willen oude video’s inventariseren

Zutendaal - De Limburgse heemkundige verenigingen willen oude films, video’s en klankbanden inventariseren: opnames van stoeten en processies, inhuldigingen van gebouwen, productieprocessen in een bedrijf, wielerwedstrijden,....
BR>
“De geschiedenis van de 20ste eeuw is nauwelijks te begrijpen zonder deze beeldende en klinkende informatie over het verleden”, zo zegt Raymond Lambie, voorzitter van Heemkunde Limburg.

“Wij willen oude films, video’s en klankbanden inventariseren. De video’s vormen een groot probleem omdat de oudste video’s op verschillende systemen werkten. Op dit ogenblik beschikt men niet meer over de juiste apparatuur om deze video’s te bekijken”, vertelt Raymond Lambie.

“Naast subsidies van het Vlaams Gewest is er steun van de provincie Limburg om het aangeboden materiaal te digitaliseren. Om de inventarisatie snel te laten verlopen is Bart Vanderhallen aangenomen. Hij moet de Limburgse heemkundige kringen bezoeken om een inventaris op te maken. Eigenaardig is dat Hasselt, de hoofdstad van de provincie Limburg, over geen heemkundige kring beschikt. Op dit ogenblik zijn er in Limburg 65 heemkundige kringen die een rondvraag over de inventarisatie van klank- en beeldcollecties in Limburg zullen ontvangen. Later kan er een catalogus gepubliceerd worden met een overzicht van de waardevolle materialen van de heemkundige kringen”, zegt Lambie.

“In een tweede fase gaat de aandacht naar het ontsluiten van het aangeboden materiaal. Groot probleem vormen de auteursrechten, die gewaarborgd of die vrijgegeven moeten worden. Concreet is het de bedoeling dat er een Limburgse inventaris met betrekking tot audiovisuele middelen wordt opgesteld. Deze inventaris moet naar nationaal, regionaal of lokaal belang worden ingedeeld. Naast de digitalisering moeten ook de nodige richtlijnen worden verstrekt om het belangrijke originele materiaal goed te beheren en te bewaren.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio