De sterke en zwakke punten van Vlaams Belang

Print
Het Vlaams Belang leek onoverwinnelijk na de Vlaamse verkiezingen in 2004 toen ze maar liefst 24,3% van de stemmen behaalden. Maar dat vertrouwen heeft door de nederlaag in Antwerpen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 een flinke knauw gekregen. Hoe staat Vlaams Belang er nu voor?

Plus

* Doet zich voor als enig antwoord op almacht PS
BR> * Sterke radicale identiteit
* Trouw kiezerspubliek
* Stijgen t.o.v. 2003 is zeker mogelijk
* Partij wordt steeds onderschat in peilingen

Min

* VB is afwezig in kanseliersstrijd die veel aandacht opslorpt
* Interne strubbelingen, transfers
* Aureool van onoverwinnelijkheid is weg
* Concurrentie op rechterflank (Lijst Dedecker)
* VB-stem = verloren stem (cordon)