“Laatste premier van België”

Print
“Laatste premier van België”

“Laatste premier van België”

”Wat ik zou doen mocht ik premier worden van de volgende Belgische regering? Wat een vraag. Maar ik zou het wel weten. Ik zou onmiddellijk de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen. Ik zou dus ook meteen de laatste Belgische premier ooit zijn,” zegt Frank Vanhecke.
BR>
Wanneer zal u op 10 juni tevreden zijn?

Frank Vanhecke: “Het gaat om federale verkiezingen. In 2003 haalden we voor de Kamer 18,2 procent. Ik zeg altijd dat ik tevreden zal zijn wanneer we deze keer opnieuw 18,2 procent halen, plus één stem. Maar om eerlijk te zijn, ik zal ontgoocheld zijn indien we géén 20 procent halen.”

U legt de lat wel erg laag, in 2004 haalde u bij de Vlaamse verkiezingen 24,3 procent.

“Dat was een fantastisch resultaat dat we alleen maar konden halen omdat we toen in een héél specifieke situatie zaten. Het Vlaams Blok was toen net veroordeeld en de politieke discussie ging toen over het migrantenstemrecht. Dat was twee keer recht in onze kaarten. Dat geluk hebben we nu niet. Voorts is er de concurrentie van de Lijst Dedecker en van het kartel CD&V/N-VA dat zegt Vlaams te zijn maar het niet is. En wat we ook niet mogen vergeten is dat als gevolg van de snel-Belgwet er nu 338.000 nieuwe Belgen mét stemplicht zijn waarvan circa 200.000 in Vlaanderen.”

Misschien legt u de lat ook zo laag omdat het Vlaams Belang te kampen had met interne strubbelingen.

“Het is juist dat we een meningsverschil hadden over hoe we het fenomeen Jean-Marie Dedecker moesten aanpakken.”

En er waren discussies over hoe het Vlaams Belang campagne zou voeren.

“Jullie zoeken problemen die er niet zijn. Indien jullie denken dat ik en Filip Dewinter constant van mening verschillen, misschien zelfs ruzie hebben, dan vergissen jullie zich. Ik kan u zelfs zeggen dat wij vrienden zijn.”

Jullie zijn je aureool van onoverwinnelijkheid kwijt.

“We hebben dertien opeenvolgende verkiezingen gewonnen en gaan op 10 juni een veertiende opeenvolgende keer winnen. We zijn ons aureool zogezegd kwijt omdat we bij de gemeenteraadsverkiezingen achteruit gingen in Gent en in Antwerpen minder wonnen dan we hoopten. Dan wil ik toch opmerken dat wij de grote winnaars waren van die gemeenteraadsverkiezingen.”

U vindt dat het kartel CD&V/ N-VA zich ten onrechte een Vlaams imago aanmeet.

“Een paar voorbeelden. De N-VA zou niet in de Vlaamse regering stappen zonder splitsing van Brussel- Halle-Vilvoorde maar deed dat toch. Ook Leterme had het in dat verband over vijf minuten politieke moed, maar was niet moedig na het afspringen van de onderhandelingen. We stellen ook vast dat Leterme andere zaken zegt in Wallonië dan in Vlaanderen. Sinds Rerum Novarum moeten ook de Vlamingen dat in principe weten.”

U heeft het over staatshervorming en migratie. Maar die thema’s komen amper aan bod tijdens deze verkiezingscampagne.

“Het is vooral de televisie die de campagnethema’s zet. Justitie, criminaliteit, vreemdelingen.... Het komt amper aan bod omdat men niet in onze kaart wil spelen. Tot daar aan toe. Maar het zijn wel de problemen die de mensen aanbelangen. 52 procent van de Brusselaars is van niet-Belgische origine, over 15 jaar loopt dat op tot 75 procent. Dat is een gigantisch probleem, het zal onze samenleving destabiliseren, dat probleem moeten we nu aanpakken. Maar wij in België praten daar niet over omdat anders het Vlaams Belang wel eens wat stemmen zou kunnen winnen. Wel, ik vind dat crimineel.”

Hoe zou u het aanpakken?

“Heel simpel. Eén, onmiddellijk een immigratiestop. Twee, terugkeerplicht voor illegalen en criminelen. Drie, neen aan de multiculturele samenleving. Wie hier wil blijven en een betere toekomst wil voor zichzelf en zijn kinderen, mag ook blijven maar moet zich wel aan ons aanpassen. Dit is Vlaanderen. In Frankrijk komt er een minister die moet waken over de Franse identiteit. Een idee van Sarkozy. Wij willen ook zo’n Vlaamse minister die waakt over de Vlaamse identiteit.”

Wat is het verschil tussen Vlaams Blok en Vlaams Belang?

“In feite zijn we reeds eind jaren negentig begonnen met de zaken anders aan te pakken. We zijn er ons toen immers van bewust geworden dat we echt een grote partij zijn die mee de politieke agenda bepaalt. We zijn toen ook tot de conclusie gekomen dat onze standpunten in verband met Vlaamse autonomie, criminelen en vreemdelingen standpunten zijn die door een overgrote meerderheid van de Vlamingen worden gedeeld. Het liet ons toe om onze standpunten minder hard te verwoorden. Het is ook toen dat we ons 70-puntenprogramma hebben aangepast.”

Wie wordt er eerste minister na 10 juni?

“Er zijn drie Vlaamse kandidaten. Maar in feite is er geen verschil, ze zullen alledrie plooien voor de PS. Ik denk dat Yves Leterme de meeste kansen maakt.”

En mocht u premier zijn, welke drie punten zou u dan als eerste realiseren?

“De onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen met het Vlaams Parlement als enig legitiem Parlement, een minister installeren die moet waken over de Vlaamse identiteit en de criminaliteit meteen aanpakken, o.a via afschaffing van de wet-Lejeune en de bouw van nieuwe gevangenissen.”