“Bart Staes is kandidaat-minister”

Print
“Bart Staes is kandidaat-minister”

“Bart Staes is kandidaat-minister”

Champagne gedronken op de uitslag van de jongste peiling?
BR>
Vera Dua: “Zeker niet. De resultaten hebben ons een aangenaam gevoel bezorgd, dat wel. Bovendien is het natuurlijk goed voor de motivatie van de militanten.”

U voelt dat uw boodschap bij de mensen aanslaat?

“Ons symbool, de ijsbeer, slaat inderdaad aan. Het thema van de opwarming van de aarde leeft. De mensen voelen aan dat het hoog tijd is. De klik moet nu gemaakt worden, om onze planeet binnen 20 jaar nog leefbaar te houden. We kunnen er iets aan doen. Dat is dus positief. Bovendien is het nog goed voor de werkgelegenheid ook én voor onze portemonnee.”

De film van Al Gore kwam voor Groen! op een perfect moment.

“Die film heeft vooral de verdienste van een zeer duidelijke boodschap te brengen. Zijn succes is ook te verklaren omdat hij parallel loopt met tal van wetenschappelijke onderzoeken. Er is nu geen twijfel meer mogelijk. Je mag ook niet onderschatten dat de mensen het aan den lijve beginnen te voelen. Neem de afgelopen maand april. Niet normaal hé. Neem de alarmerende berichten over het smelten van gletsjers, denk aan berichten over uitstervende diersoorten.”

U krijgt concurrentie van de andere partijen. Iedereen heeft het nu over de CO²-uitstoot.

“Hoe meer politieke aandacht, hoe liever, want hoe meer het thema au sérieux wordt genomen. Al begrijpen de mensen ook dat de andere partijen niet altijd geloofwaardig zijn. Neem nu de taks van Guy Verhofstadt op de plastic zakken. Om te lachen toch? We moeten dringend een paar tanden bijsteken. Het palmares van de huidige regering is ronduit slecht. We hebben de hoogste CO²-uitstoot per inwoner van de Europese Unie, en we doen de minste inspanningen voor groene energie.”

Daarom wil u een groene klimaatminister in de regering. Neemt u geen risico? De geschiedenis...

“Ik weet dat het voor ons niet evident is om in een regering te stappen. In 2004 hebben wij trouwens onmiddellijk gepast. Maar nu staan we voor cruciale uitdagingen. Het zou onverantwoord zijn om géén verantwoordelijkheid op te nemen. En we zijn er klaar voor. We hebben ons klimaatplan, we hebben de expertise. Natuurlijk moet ons verkiezingsresultaat het toelaten. We moeten op 10 juni een goede uitslag behalen.”

Wat is een goed resultaat voor u?

“Goed is: vijf verkozenen in de Kamer, dan kunnen we een echte fractie vormen. Zeer goed is: meer dan vijf.”

Wordt u zelf minister?

“Neen. We hebben in de partij expertise in huis buiten mij. Het moet volgens mij ook iemand zijn met een link naar het internationale...”

Bart Staes?

“Bart zou inderdaad een uitstekende minister zijn. Maar het is nog te vroeg om daar nu over te praten. Laat eerst de kiezer beslissen.”

Voorkeur voor een coalitie of voor een premier?

“Neen. Ik denk trouwens dat die zogeheten kanseliersverkiezingen een uitvinding van de media zijn. Bij de mensen hoor ik daar niet te veel over. Het belangrijkste is dat wij onze rol kunnen spelen, dat we wegen op het regeerakkoord. Niet alleen voor een klimaatplan, ook inzake armoedebestrijding. Iedereen weet dat we beschikbaar zijn voor onderhandelingen en iedereen kent onze prioriteiten.”

Stel u bent premier. Wat zijn de eerste drie zaken die u doet?

Een: Een Klimaatplan. Met doelstellingen op korte en lange termijn. Ons stappenplan ligt klaar. Met meetbare en controleerbare criteria zodat we de vooruitgang kunnen volgen. Het is ook budgettair berekend. Een procent van het Bruto Nationaal Product moet naar het klimaat gaan, dat is ongeveer 3 miljard euro per jaar. We spreken dan wel over alle inspanningen samen: overheid, bedrijven en gezinnen. Dat zal veel jobs meebrengen en een lagere energierekening. Het terugverdieneffect is groot. We moeten de mensen meer stimuleren dan nu het geval is. Bijvoorbeeld wanneer een huis van eigenaar verandert. Dat zijn momenten die gunstig zijn om eigenaars aan te zetten tot groene investeringen. Waarom zou men bijvoorbeeld de mensen de mogelijkheid niet geven om de registratierechten te gebruiken voor isolatiewerken?”

En uw twee andere prioriteiten?

Twee: Armoedebeleid. Het risico dat iemand onder de armoedegrens valt, stijgt in Vlaanderen. Het leefloon moet omhoog, minstens tot het Europees gemiddelde van 843 euro. Wij zitten daar flink onder. En de huurmarkt moet beter gereglementeerd worden qua prijzen en kwaliteitsvereisten. In België is 80 procent van de bewoners eigenaar. De overige 20 procent - in de grootsteden is dat 40 procent - mogen niet uit de boot vallen. Eigenlijk zou de huurprijs nooit meer dan een derde van het beschikbaar inkomen mogen uitkomen."
"Drie: fiscale fraude en rechtvaardige belastingen. Financiën functioneert nu niet zoals het hoort. Dagelijks horen we noodkreten van de ambtenaren die er werken. Laat ons daar iets aan doen. We zouden kunnen beginnen met een Onderzoekscommissie die moet uitvlooien wat er misloopt.”