'Ik heb alle drama's al meegemaakt'

Print
'Ik heb alle drama's al meegemaakt'

'Ik heb alle drama's al meegemaakt'

Iedereen is kandidaat premier. U ook?
BR>
“Neen, ik wil koning worden. Ach, heel dat kanseliersgedoe hangt mijn voeten uit. Het is een mediatieke stunt, uitgevonden door spindoctors, met Noël Slangen op kop. Het komt vooral Verhofstadt ten goede. Het is trouwens niet origineel. Patrick Janssens heeft het hem voorgedaan in de gemeenteraadsverkiezingen.
Maar Verhofstadt vindt in Yves Leterme, zelf een machiavellist, een waardige tegenstrever. Leterme slaagt er in om de aandacht van Open Vld af te snoepen. En Johan Vande Lanotte? Tja, die kan niet anders dan volgen, zoniet verdrinkt hij.”
“Maar weet je wat ik erger vind? Dat iemand als ‘Keizer Karel De Gucht’ maar wereldreizen blijft maken op kosten van de belastingbetaler. Keizer Karel tussen de gorilla’s, Keizer Karel bij Condaleeza Rice, en in zijn zog steeds een meute camera’s. Die voert een napoleontische campagne met overheidscenten!”

Ú voert nochtans ook een zeer persoonlijke campagne. U bent de enige die zijn naam aan de lijst geeft...

“Alleen voor deze verkiezingen, nadien wordt het wellicht ‘Gezond Verstand’. Om een merknaam in de markt te zetten is tot zeven jaar nodig, dus ik kon deze keer niet anders. Dat heeft niets met ijdelheid te maken. 98 procent van de Vlamingen kent mijn naam.”

De kiesdrempel, waar u in een vorig leven vóór was, speelt u parten...

“Die is nefast voor ons. En ja, ik was voor een kiesdrempel, op voorwaarde dat we naar een Brits systeem gaan: ‘the winner takes it all’. Trouwens, het principe is verkracht door de kartels. Neem nu Spirit: met 1,6 procent levert dat partijtje ministers, wansmakelijk is dat. De N-VA ook: kiezersbedrog. De kiesdrempel, in combinatie met de wet op de partijfinanciering, is dodelijk voor de democratie. Als je drempel niet haalt, krijg je immers ook geen overheidsgeld voor de partij. En je mag elders niet ronselen.”

U overwoog zélf een kartel met VLOTT en Vlaams Belang?

“Neen, er is sprake geweest van een Vlaamse Aliantie, dat is wat anders. Maar de grootste partner, Vlaams Belang, wou niet. Enfin, een deel ervan. Dewinter en Annemans denken daar anders over. De leiding van die partij nestelt zich liever in de oppositie. Dat is hun levensverzekering. Ze hebben het cordon nodig voor de postjes en de mandaten.”

U klinkt verbitterd door uw avonturen bij VLD en N-VA.

“Ach, nee. Ik ben niet veranderd, de VLD is veranderd. De VLD, dat is: Verhofstadt Laten Doen. En de jongste jaren is dat geworden: Verraad aan het Liberale Denken. Waar zat de partij in de laatste regering? De roden zaten aan het stuur en VLD zat zich achteraan blauw te stampen. En de N-VA? Dewever en Bourgeois hebben mij menselijk gesproken de grootste teleurstelling bezorgd. Ach, ik heb in m’n eentje in zes maanden de verzamelde drama’s van Shakespaere meegemaakt.”

Wie wordt de volgende premier?

“Yves Leterme. Daar is trouwens al een akkoord over met de socialisten. Leterme en Vande Lanotte zitten al maanden op elkaars schoot. Het wordt rooms-rood. Ze huiveren alleen bij de gedachte dat ze er Groen! moeten bijnemen. Groen! en de Boerenbond, dat is een tang op een varken.”

Stel, u bent premier. Welke drie zaken doet u eerst?

Eén: gelijke kansen voor iedereen. Ik denk aan pensioenen, kindergeld, en werk. Wist u dat 40 procent van de werklozen geld verliest wanneer ze gaan werken? Ik denk ook aan migranten, tenminste voor zij die verantwoordelijkheid willen nemen. Iedereen is hier welkom om te werken of te studeren, niét om te profiteren. De gezinsherenigingen moeten stoppen, buiten minderjarige kinderen en echtgenoten. We mogen hier de seniorie van Marrakech niet worden hè.”
Twee: verlaging van de lasten. Een vlaktaks van 30 procent en 19 procent voor de ondernemingen. Dat kàn. Van de 4 miljard euro taksen die we nu op KMO’s heffen, wordt 1,7 miljoen terugbetaald via (gepolitiseerde) subsidies. Schaf dat af en en verlaag de tarieven.” “Drie: kernenergie. Zonder kernenergie wordt onze elektriciteit 60 procent duurder en vermeerdert de CO2-uitstoot met 20 procent.”

Wat is op 10 juni een goed resultaat voor de Lijst Dedecker?

“Drie zetels in de Kamer, zo kunnen we een fractie vormen. En dan zijn we vertrokken voor de verkiezingen van 2009.”