De standpunten van Vlaams Belang

Print
1. Vlaamse staatsvorming
BR> De transfers naar Wallonië moeten stoppen en BHV gesplitst.

2. Streng vreemdelingenbeleid
De Snelbelgwet en het vreemdelingenstemrecht moeten worden afgeschaft. Er moet een waterdichte immigratiestop komen en asielmisbruik, illegalen en misbruik van gezinshereniging moeten streng worden aangepakt. Inburgering wordt verplicht.


3. Recht op veiligheid
De Wet-Lejeune moet worden afgeschaft, de criminaliteit streng worden aangepakt, parketten en politie moeten versterkt worden en drugs mogen niet gelegaliseerd of gedoogd worden. Er moet een ernstig jeugdsanctierecht komen en een grotere pakkans in het verkeer zonder superboetes. Justitie en politie moeten gesplitst worden.

4. Minder belastingen
Echte belastingverlagingen door lagere overheidsuitgaven en een sterke vereenvoudiging van het belastingstelsel.

5. Een beter Vlaanderen
In afwachting van de onafhankelijkheid moet er fiscale autonomie komen, de splitsing van de staatsschuld, de sociale zekerheid en een Vlaams arbeidsmarktbeleid.

6. Een sociale politiek
Een eenheidsstatuut voor werknemers en gelijkschakeling voor zelfstandigen, verantwoorde medische consumptie, een robuust pensioenstelsel, betere ouderenzorg met welvaartsvaste pensioenen, een echte sociale huisvesting zonder positieve discriminatie, en meer middelen gehandicapten.

7. Meer gezin
De fiscale benadeling voor gehuwden moet verdwijnen, en er moet een gezinsvriendelijk beleid worden gevoerd dat gebaseerd is op de invoering van een opvoedersloon. Er moet betaalbare en kwalitatieve kinderopvang komen, een gelijkschakeling van de kinderbijslagen, en het recht op leven moet gevrijwaard worden.
8. Klimaat en energie
Meer aandacht voor de klimaatsopwarming zonder een afbouw van kernenergie.

9. SOS Democratie
De Senaat en provinciebesturen moeten worden afgeschaft, net als het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Er moeten bindende referenda komen, en een rechtstreekse verkiezing van burgemeesters.

10. Propere handen
De politieke zelfbediening en politieke benoemingen moeten stoppen, de kabinetten afgeschaft.