Staatshervorming géén prioriteit voor CD&V

Print
De staatshervorming is géén prioriteit voor de CD&V. Dat blijkt uit de lijst van prioriteiten die de partij zelf opstelde op vraag van onze redactie. Voor kartelparnter N-VA is een nieuwe staatshervorming wél een prioriteit. Hoe dat verder moet na 10 juni is een open vraag.br> Dinsdag publiceert Het Belang van Limburg een verkiezingsbijlage. Daarin zal de lezer ook de prioriteiten terugvinden waar de verschillende partijen werk van willen maken na de verkiezingen. Onze redactie vroeg de partijen om zelf hun tien voornaamste prioriteiten op papier te zetten. CD&V, Open Vld, sp.a, Groen! en Vlaams Belang gingen daar spontaan op in.
Groot was de verrassing toen bleek dat op het lijstje dat we via de officiële kanalen van de CD&V kregen, de staatshervorming níét voorkomt in de top tien. Op één vinden we gelijke en welvaartsvaste kinderbijslagen. Op tien een rechtvaardiger bestuur, vooral bij Justitie en Financiën.

Alle partijen beperkten zich tot de gevraagde tien prioriteiten. Alleen de CD&V voegde er een elfde aan toe: "De uitvoering van de resoluties van het Vlaams Parlement m.b.t. de staatshervorming om Wallonië, Brussel en Vlaanderen meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven op sociaal economisch vlak."

Dit lijkt er op te wijzen dat men bij de CD&V de staatshervorming was vergeten, alsnog toevoegde, maar uiteindelijk niet belangrijk genoeg vond om in de tien prioriteiten op te nemen. Een bevestiging hiervan kan men deze week lezen in Ampersand, het partijblad van de CD&V. Daarin somt de partij de 25 punten op die het na de verkiezingen wil realiseren. Meer Vlaanderen staat op de laatste plaats.

Ter vergelijking. Bij de sp.a komt de staatshervorming ter sprake onder prioriteit drie. Bij Open Vld is het het tiende punt. Bij het Vlaams Belang staat het op nummer één en bij Groen! rept men er met geen woord over.

ED/PG

Reactie Vandeurzen
D&V-voorzitter Jo Vandeurzen blijft erbij dat een grote staatshervorming voor CD&V een breekpunt is bij de vorming van een nieuwe federale regering. Hij reageert daarmee op een bericht in de Concentra-kranten vrijdag.

"Als men ons vraagt naar een top 10 voor deze verkiezingen dan geven we een top 10 die een antwoord biedt op de uitdagingen van de Vlaamse samenleving. Uiteraard kunnen we die maar realiseren als we in Vlaanderen over meer en homogene bevoegdheden beschikken", zegt Vandeurzen.

"Voor alle duidelijkheid: van in het begin van deze campagne hebben wij zonder enige terughoudendheid gezegd dat de staatshervorming voor CD&V een middel is en geen doel. Voor ons is de staatshervorming de hefboom om onze beleidsvoorstellen te realiseren", zegt de CD&V-voorzitter. Volgens Vandeurzen blijft CD&V "standvastig trouw" aan de vijf resoluties van het Vlaams parlement, de uitgangspunten van het Vlaams regeerakkoord en aan de kartelafspraken met N-VA.