Wat is bonsai?

Print
Wat is bonsai?

Wat is bonsai?

Bonsai is een Japans woord dat uit twee delen bestaat: bon betekent platte schaal, sai staat voor boom. Het wordt meestal vertaald als 'Boom in pot'. Echter niet zomaar een verhoutende plant in een schaal.
BR>
Boom en pot moeten samen een harmonisch geheel uitmaken, en verwijzen naar de natuur. Een geslaagde bonsai wekt een gevoel van bewondering en schoonheid. De oorsprong van bonsai ligt in China. Reeds in het begin van onze tijdrekening haalde men in de natuur, vooral in de bergen, boompjes die door extreem moeilijke groeiomstandigheden klein waren gebleven.

Men leerde later steeds meer technieken om, bij normaal beschikbare gewone bomen, dwerggroei te bekomen. Rond het jaar 1000 nam uitvoer naar Japan toe. Daar verfijnde men nog meer de technieken. Bonsai werd als kunst erkend en werd algemener. Japan is nog steeds het Bonsai-land bij uitstek.