Burgemeester Diepenbeek krijgt geen bijkomende bevoegdheden

Print
Burgemeester Diepenbeek krijgt geen bijkomende bevoegdheden

Burgemeester Diepenbeek krijgt geen bijkomende bevoegdheden

Diepenbeek - De sp.a, VLD, Groen! en het onafhankelijk raadslid Martha Roux van Diepenbeek hebben burgemeester Etienne Steegmans (CD&V-VDD) van Diepenbeek geen bijkomende bevoegdheden toebedeeld dan de wettelijke bevoegdheden die hij dient uit te oefenen, met name politie, brandweer en veiligheid.
Dat heeft het nieuwe schepencollege van Diepenbeek dinsdagavond beslist.

Tijdens de gemeenteraad van 11 januari deed de oppositiepartij CD&V-VDD (Vrije Diepenbeekse Democraten), waartoe ook de burgemeester behoort, een oproep om Steegmans bijkomende bevoegdheden te verlenen.
De nieuwe coalitiepartners verzetten zich hiertegen, temeer omdat het raadslid Lucien Wolfs van de CD&V-VDD-fractie openlijk verklaarde om samen met Vlaams Belang oppositie te zullen voeren.

Tijdens de stemming voor de verkiezingen van de schepenen bleek ook dat het cordon sanitaire door de CD&V-VDD-fractie werd verbroken door een stem uit te brengen op een kandidaat van Vlaams Belang, zo zegt tweede schepen Frank Keunen (sp.a).

Hoewel Steegmans de uitlatingen van zijn partijgenoot zegt te betreuren, beslisten de nieuwe coalitiepartners "in het belang van een transparant en open beleid" om de burgemeester geen andere bevoegdheden toe te vertrouwen dan diegene die hem wettelijk toekomen.

De nieuwe schepenen hebben zich wel bereid verklaard de CD&V-VDD te betrekken bij de opmaak van het beleidsplan. Er wordt ook niet uitgesloten dat de verdeling van de bevoegdheden niet zal worden herbekeken, zo luidt het.

Het nieuwe schepencollege zal tegen maart een beleidsplan opstellen voor het komende jaar en hoopt tegen de zomer klaar te zijn met een beleidsplan voor de volgende legislatuur.

Eerste schepen Pierre Leuraers (VLD) kreeg de bevoegdheden van ruimtelijke ordening, verkeer, woonbeleid, huisvesting, toerisme en cultuur toegewezen.

Tweede schepen Frank Keunen (sp.a) is bevoegd voor financiën, personeel, sociaal beleid, informatie en communicatie, studenten en campus.

Derde schepen Hugo Leroux (Groen! ) telt milieu, dierenwelzijn, gelijke kansenbeleid en volksgezondheid en Europa onder zijn bevoegdheden.

Vierde schepen Patrick Hermans (sp.a) is bevoegd voor openbare werken, onderwijs en vorming en jeugd en recreatie.

Vijfde schepen Eddy Heleven (VLD) kreeg de bevoegdheden lokale economie, middenstand, sport, bevolking en burgerlijke stand.

Martha Roux werd ten slotte aangesteld als voorzitster van het OCMW.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio