Schepencollege legt vergaderingen vast voor 2007

Print
Nieuwerkerken - Op de buitengewone vergadering van het schepencollege zijn de bevoegdheden van burgemeester en schepenen officieel vastgelegd. Ook de data en uren van de volgende vergaderingen zijn vastgelegd.
BR>
Er is overeengekomen om verder wekelijks te vergaderen op dinsdagnamiddag om 16.15 uur, uitgezonderd op de laatste dinsdag van de maand tijdens het eerste semester van deze legislatuur. Dan zal het college bijeenkomen om 20 uur. Ook werden afspraken gemaakt over de dagorde en inzagebundel.

Elke vrijdagmiddag moet de inzagebundel, die voor elk agandapunt alle nodige stukken bevat (verklarende nota, ontwerpbeslissing enz..) voor een afhandeling door het college ter inzage liggen van de leden van het college in het kantoor van de burgmeester. Indien niet volledig, wordt de behandeling van het agendapunt uitgesteld tot de volgende vergadering.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio